Gegevensbescherming

We verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming is een belangrijke zaak voor DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH (hierna genoemd DMG), als beheerder van de website www.dmg-dental.com. De bescherming van uw persoonlijke rechten is voor ons van groot belang. Daarom hebben we onze internetpagina's in beginsel zo opgebouwd, dat we ons tot de werkelijk noodzakelijke gegevens van u beperken. 

Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en stabiliteit en veiligheid te kunnen garanderen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub f DS-GVO):

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de aanvraag
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • overgedragen hoeveelheid gegevens
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser
 • bedrijfssysteem en het interface daarvan
 • taal en versie van de browsersoftware

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die samen met de eigenlijk opgevraagde gegevens uit het internet aan uw computer worden doorgegeven. Daar worden deze gegevens opgeslagen en gereed gehouden om bij een later bezoek te worden uitgelezen.

Wij gebruiken op verschillende plaatsen cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. U kunt uw browser naar eigen believen zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, van geval tot geval beslist over de acceptatie daarvan, of de acceptatie van cookies in beginsel accepteert of in beginsel uitsluit. Cookies kunnen voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt, bijv. om te herkennen dat uw pc al eens een verbinding heeft gehad met een webaanbod (blijvende cookies) of om de laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies).
De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie weer van uw harde schijf gewist (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer waardoor wij uw computer bij uw volgende bezoek kunnen herkennen (blijvende cookies).
Door de manier waarop wij cookies gebruiken ondervindt u geen nadelen en loopt u geen risico's. Om onze comfortfuncties te kunnen gebruiken raden wij u aan de acceptatie van cookies voor ons webaanbod toe te staan.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens, die wij door het gebruik van onze internetdiensten hebben verkregen, alleen binnen het door de wet toegestane kader en alleen voor het doel waarvoor u ze ons ter beschikking heeft gesteld (bijv. aanvragen van informatiemateriaal, ingeven van commentaren, bestellen van nieuwsbrieven). De verzamelde gegevens zijn onderworpen aan verstrekkende veiligheidsmaatregelen die onbevoegde toegang verhinderen, oneigenlijk gebruik tegengaan en bescherming bieden tegen beschadiging of verlies van gegevens. Door gebruik van SSL vindt de gegevensoverdracht via het internet versleuteld plaats. Naar de huidige kennisstand kan de daarmee mogelijke versleuteling van 128 bit als veilig worden beschouwd. Standaard browsers ondersteunen deze SSL-procedure.

Als u besluit persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres bijvoorbeeld via formulieren in te voeren op deze website, geeft u ons met het versturen daarvan toestemming om de ons ter beschikking gestelde gegevens voor het beoogde doel, bijv. voor de behandeling van uw verzoek, te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. Bij deze gelegenheid verzamelen wij verder:

 • IP-adres van de e-mailserver van bestemming     
 • datum en tijdstip van de aanvraag      
 • e-mailadres van de afzender      
 • e-mailadres van de ontvanger


Als u ons een e-mail met vertrouwelijke inhoud stuurt raden wij u dringend aan deze te versleutelen, om onbevoegde kennisname en vervalsing tijdens het transmissieproces te voorkomen. Als u de op onze website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen wijzen wij u erop dat de in het aanmeldingsvenster van onze nieuwsbrief vervatte gegevens door ons uitsluitend worden gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief, waarin wij informatie verstrekken over al onze diensten. Na aanmelding zullen we u een bevestigingsmail sturen die een link bevat die u dient aan te klikken om de aanmelding voor onze nieuwsbrief af te ronden (double opt-in). De nieuwsbrief kan op elk moment worden opgezegd door het aanklikken van de link voor afmelding. Als u om informatie vraagt over bijvoorbeeld producten of diensten, gebruiken wij uw gegevens om u de desbetreffende informatie te doen toekomen. Daarvoor kan het nodig zijn dat DMG uw gegevens aan gelieerde ondernemingen moet doorsturen evenals aan partnerfirma's voor de vervulling van overeenkomsten. Deze toestemming kunt u op elk moment met werking voor de toekomst intrekken. De intrekking kunt u in tekstvorm richten aan privacy(at)dmg-dental.com of per post aan DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Datenschutzbeauftragter, Elbaustr. 248, 22547 Hamburg (D).


Rechten van betrokkenen

U heeft het recht op elk moment kosteloos de volgende rechten van betrokkenen met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens te doen gelden:

 • recht op inzage,
 • recht op rectificatie of wissing,
 • recht op beperking van de verwerking,       
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,       
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Deze privacyverklaring wordt ontwikkeld en aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de gegevensbescherming en de veiligheidstechniek. Daarom behouden wij ons het recht voor deze verklaring evt. te wijzigen of aan te vullen.

Sollicitatie naar een functie bij DMG

Als u gegevens verstrekt voor een sollicitatie naar een functie bij DMG zullen wij deze gegevens verwerken om tegemoet te kunnen komen aan uw wens om bij ons te gaan werken.

Anonimiteit en automatisch verzamelde informatie

In beginsel kunt u de DMG-websites oproepen zonder daarbij enige gegevens over uw persoon te verstrekken. Uw bezoek op onze websites wordt geregistreerd. Van deze toegangsgegevens worden alleen geregistreerd: het actueel door uw computer gebruikte IP-adres, naam van de opgeroepen pagina, datum en tijdstip van de oproep, doorgegeven hoeveelheid gegevens, melding of de oproep succesvol was, beschrijving van het type webbrowser dat gebruikt is, gebruikt bedrijfssysteem, gebruikte internetbrowser, bedrijfssysteem, aantal bezoeken, gemiddelde verblijftijd, opgeroepen pagina's.

Normaliter is voor ons koppeling aan een persoon niet mogelijk, zodat er geen persoonsgerelateerde gebruikersprofielen kunnen worden opgesteld op basis van deze gegevens. De opgeslagen informatie wordt gebruikt om te bepalen hoe aantrekkelijk de DMG-websites zijn en de inhoud daarvan te optimaliseren.

Facebook

Op deze websites worden plugins gebruikt van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,VS ('Facebook'). Als u een van onze websites oproept, die is voorzien van een dergelijke plugin, wordt een verbinding met de Facebook-servers gemaakt en daarbij wordt de plugin door een mededeling aan uw browser weergegeven op de internetpagina. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke websites u van ons heeft bezocht.
Als u daarbij bent ingelogd als lid van Facebook, koppelt Facebook deze informatie met uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin-functies (bijv. aanklikken van de 'like' button, geven van een commentaar) wordt ook deze informatie gekoppeld aan uw Facebook-account, hetgeen u alleen kunt verhinderen door voor gebruik van de plugins uit te loggen. Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer vindt u in de opmerkingen over gegevensbescherming van Facebook.

Instagram

Op deze websites zijn plugins geïntegreerd van het sociale netwerk Instagram. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account kunt u door het aanklikken van de Instagram-button de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's in verband brengen met uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik daarvan door Instagram.
Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter

Op deze websites worden plugins gebruikt van het sociale netwerk Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Als u Twitter oproept en met name de functie 'retweet' gebruikt, koppelt Twitter uw Twitter-account aan de door u bezochte internetpagina's. Dit wordt bekend gemaakt aan andere gebruikers van Twitter, met name aan uw zgn. volgers. Op deze manier vindt ook een gegevensoverdracht aan Twitter plaats. DMG wordt door Twitter niet geïnformeerd over de inhoud van de overgedragen gegevens of over het gebruik van de gegevens. Via de volgende link kunt u verdere informatie vinden: twitter.com/privacy. We wijzen u er echter op dat u op twitter.com/account/settings de mogelijkheid heeft om uw instellingen voor gegevensbescherming bij Twitter te wijzigen in uw account-instellingen bij Twitter.

Pinterest

Op deze websites worden plugins gebruikt van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ('Pinterest'). Als u een pagina oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plugin geeft daarbij logbestanden door aan de server van Pinterest in de VS. Deze logbestanden bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, soort en de instellingen van de browser, datum en tijdstip van het verzoek, uw gebruikswijze van Pinterest evenals cookies.

Verdere informatie over het doel, de omvang en verdere verwerking en gebruik van gegevens door Pinterest, evenals over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer vindt u in de opmerkingen over gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

Op deze websites zijn plugins gebruikt van het sociale netwerk XING.com. Deze componenten zijn een service van XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij elke afzonderlijke oproep van onze website, die is voorzien van een dergelijke component, zorgt deze component ervoor dat de door u gebruikte browser een weergave van de desbetreffende componenten van XING downloadt.

Naar onze kennisstand worden door XING geen persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker opgeslagen met betrekking tot het oproepen van onze website. Er worden ook geen IP-adressen door XING opgeslagen. Bovendien vindt evenmin een analyse plaats van het gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in combinatie met de 'XING delen-button'. Verdere informatie hierover is te vinden in de opmerkingen ten aanzien van gegevensbescherming voor de XING delen-button op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Youtube

Op deze websites worden componenten gebruikt (video's) van de onderneming YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een onderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Hierbij gebruiken we de door YouTube ter beschikking gestelde optie 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus'. Als u een pagina oproept die beschikt over een embedded video, wordt een verbinding met de YouTube-servers gemaakt en wordt de inhoud door een mededeling aan uw browser weergegeven op de internetpagina.

Volgens de gegevens van YouTube worden in de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus' alleen gegevens doorgegeven aan de YouTube-server, met name welke internetpagina's u van ons heeft bezocht, als u de video bekijkt. Als u tegelijkertijd bent ingelogd bij YouTube wordt deze informatie gekoppeld aan uw account bij YouTube. U kunt dit verhinderen door u voor het bezoek aan onze website af te melden van uw account.

Verdere informatie over de gegevensbescherming door YouTube worden door Google ter beschikking gesteld via de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google).
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.
In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter door Google van tevoren afgekort binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort. Google zal deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om berichten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten aan de websitebeheerder te verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser software; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.
Bovendien kunt u de overdracht van gegevens, die door het gebruik van deze website door cookies zijn opgeslagen, aan Google blokkeren
(met inbegrip van het IP-adres) en Google beletten dergelijke gegevens verder te verwerken door de volgende browser-plugin te downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Verdere informatie kunt u vinden op: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code gat._anonymizeIp(); deze zorgt ervoor dat IP-adresssen geanonimiseerd worden opgeslagen (zogenaamd 'IP-masking').

Google-Adwords

Voor reclame voor onze website maken wij verder gebruik van het Google reclametool 'Google Adwords'. In dit kader gebruiken wij op onze website de analysedienst 'Conversion-Tracking' van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna 'Google'. Indien u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Deze zgn. 'conversie-cookies' verliezen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bestemd om uw persoon te identificeren. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie is nog niet afgelopen, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker heeft geklikt op onze bij Google geplaatste advertenties en werd doorgestuurd naar onze website.

Met behulp van de met 'conversion cookies' verkregen informatie kan Google bezoekstatistieken voor onze website opstellen. Door deze statistiek komen we het totale aantal gebruikers te weten die op onze advertentie hebben geklikt en bovendien welke pagina's van onze website door de betreffende gebruiker daarna worden opgeroepen. Wij c.q. andere adverteerders via 'Google Adwords' krijgen echter geen enkele informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt de installatie van 'conversie cookies' verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser, bijv. door een browser instelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert of speciaal alleen cookies blokkeert van het domain 'googleadservices.com'.

De desbetreffende privacyverklaring van Google verkrijgt u via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

Google AdSense

Op onze website maken we gebruik van Google AdSense. Google AdSense is een dienst voor het integreren van advertenties van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS. Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Verder gebruikt AdSense zogenaamde web beacons. Door deze web beacons kan Google informatie analyseren, zoals bijvoorbeeld de bezoekersstroom op onze pagina. Deze informatie wordt, evenals uw IP-adres en de registratie van de weergegeven reclameformaten, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten, daar opgeslagen en kan door Google worden doorgegeven aan contractpartners. Google voegt uw IP-adres echter niet samen met andere over u opgeslagen gegevens. U kunt de installatie van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor omschreven wijze en voor het hiervoor omschreven doel.

Google Remarketing. Op onze website maken we gebruik van de dienst Google Remarketing van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna 'Google'. Met Google Remarketing kunnen advertenties worden geplaatst voor gebruikers die onze website in het verleden al eens hebben bezocht. Binnen het reclamenetwerk van Google kunnen daardoor advertenties die aan uw interesses zijn aangepast worden weergegeven op onze website. Google Remarketing maakt voor deze analyse gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Zo wordt het mogelijk om onze bezoekers te herkennen zodra ze websites oproepen binnen het reclamenetwerk van Google. Op deze manier kunnen binnen het reclamenetwerk van Google advertenties worden gepresenteerd die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker daarvoor heeft opgeroepen op websites van het reclamenetwerk van Google die eveneens gebruik maken van de remarketing functie van Google. Google verzamelt hierbij naar eigen zeggen geen persoonsgegevens. U kunt deze functie deactiveren door op www.google.com/settings/ads de desbetreffende instellingen uit te voeren.

Vragen over gegevensbescherming

De voortdurende ontwikkeling van het internet heeft ook invloed op het gegevensbeschermingsbeleid van DMG. Als u daarom vragen, suggesties of opmerkingen heeft over de gegevensbescherming bij DMG kunt u deze te allen tijde per e-mail aan het volgende adres zenden: privacy(at)dmg-dental.com

Postadres:

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Datenschutzbeauftragter
Elbgaustr. 248
22547 Hamburg