Pioneersgeest

Er is altijd ruimte voor verbetering. Daar zijn wij vast van overtuigd. En daarom zijn ongeveer 20% van onze collega's werkzaam op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Deze pioniersgeest die DMG onderscheidt heeft al geleid tot een groot aantal innovaties in de tandheelkundige wereld: van compomeren tot de reologisch actieve matrix tot Icon, dat behandeling van beginnende cariës mogelijk maakt zonder te boren en waarvoor we de Duitse innovatieprijs hebben gewonnen, om maar een voorbeeld te noemen.